Google Certified Partner

S&D Interactive Media werkt al sinds het ontstaan van het bedrijf nauw samen met Google. Al in 2007 behaalde SDIM de status “Google AdWords Certified Partner (GACP). Vereisten hiervoor waren dat één of meerdere personen binnen het bedrijf het basis- en één advanced Google AdWords examen met goed gevolg hebben afgelegd, en dat er een bepaald minimum mediabudget wordt beheerd voor opdrachtgevers. Sinds kort is SDIM officieel “Google Partner”. Maar wat houdt deze status precies in?

Het Google Partnerprogramma

Onlangs lanceerde Google het Partnerprogramma, dat naast de GACP badge ook Google Engage vervangt. Op dit platform brengt Google adverteerders en bureaus samen. Elke partner heeft een eigen profielpagina, en kan zichzelf aanmelden bij de Partner-zoekmachine.

Google Partner

Ook zijn de vereisten aangescherpt door Google. Waar bedrijven in het verleden de GACP badge mochten voeren nadat één werknemer individueel gekwalificeerd was, zijn er nu een drietal vereisten:

1. Certificeringen

De vereiste dat ten minste één werknemer individueel gekwalificeerd moet zijn blijft, maar Google spoort bureaus aan op hun personeel goed op te leiden om hun services effectief te gebruiken. Bij S&D Interactive Media hebben alle AdWords professionals de AdWords Individual Qualification status behaald, en naast het basisexamen, heeft iedereen alle advanced examens behaald, in plaats van de verplichte één. Een extra kwaliteitswaarborg dus.

2.Klantencentrum

Een Google Partner moet beschikken over een klantencentrum die minimaal 90 dagen oud is, en moet binnen deze 90 dagen minimaal €10.000 aan mediaspend hebben beheerd voor haar klanten.

3. Extra Kwaliteitseisen

Enkele kwaliteitsfactoren die Google toepast op AdWords campagnes, zijn vanaf nu ook een graadmeter voor bureau’s geworden. Zo moet een bureau aan een aantal strenge eisen voldoen om de Google partner-badge te mogen voeren, op basis van de kwaliteit van de campagnes die het bureau beheert. S&D Interactive Media voldoet ruimschoots aan deze eisen, en is daarmee een bureau waarbij kwaliteit van AdWords campagne set-up en campagnemanagement gewaarborgd is.

Onze status als officiële Google Partner verzekert u er dus van dat u te maken heeft met een serieuze toeleverancier voor Google AdWords campagnes, en dat uw campagnemanager over voldoende kennis beschikt over zoekmachine marketing.

Klik hier om de profielpagina van S&D Interactive Media in het Google Partnerprogramma te bekijken.

Verder kunt u de adviezen voor het werken met een third-party AdWords services provider van Google nalezen op de pagina “working with third-parties“.

Google PartnerDDMA LidmaatschapIAB Lidmaatschap