Lidmaatschap brancheverenigingen VIA en DDMA

De online marketing branche is continu in beweging. Nieuwe technologieën zorgen er voor dat de mogelijkheden om mensen te bereiken en te communiceren enorm snel toenemen, maar ook dat de discussies rondom privacy, transparantie en ethiek orde van de dag zijn. Mede om die reden is SDIM al jarenlang verbonden aan branchevereningingen VIA Nederland en de DDMA.

Waarom SDIM

  • Klantrelatie gemiddeld 5,5 jaar
  • Data-driven & resultaatgericht
  • Heldere taal, no nonsense
  • Loyale partner voor de lange termijn
  • Transparante pricing
  • Hoog kennisniveau
HomeOver SDIMOver SDIM

Als lid conformeer je je aan alle regels en voorschriften die daaraan verbonden zijn, waaronder de privacy waarborg gedragscode. Daarnaast dragen deze organisaties (en dus SDIM ook) bij aan de kennisontwikkeling en -deling in de markt en spelen zij een proactieve rol bij het scheppen van juridisch en wettelijke kaders rondom online marketing gerelateerde onderwerpen.

SDIM is naast lid ook mede-oprichter en voorzitter van de commissie Search van de DDMA, en actief betrokken bij de Taskforce Search bij VIA Nederland. Beide commissies zijn nauw verbonden aan de organisatie van het jaarlijks hoog aangeschreven congres, Friends of Search.