SEO – zoekmachine optimalisatie

Wat is een canonical tag?

HomeHelpcentrumSEO – zoekmachine optimalisatieWat is een canonical tag?

Wat is een canonical tag?

Een canonical tag vertelt een zoekmachine wat de primaire of originele URL van een pagina is. Zo’n canonical tag geeft Google een aanwijzing over welke pagina geïndexeerd moet worden wanneer er meerdere pagina’s met vergelijkbare content bestaan.

Wanneer worden canonical tags gebruikt?

Canonical tags worden gebruikt om problemen met duplicate content tegen te gaan. In sommige gevallen bevatten websites pagina’s met vergelijkbare content. Dit ontstaat doordat dezelfde pagina op verschillende manieren bereikbaar is. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer hetzelfde product/ blog onder meerdere categorieën valt of wanneer er aparte URLs voor verschillende device types bestaan.
Google toont graag de meest kwalitatieve resultaten aan haar gebruikers en filtert daarom alle dubbele resultaten, ook wel duplicate content genoemd. Wanneer er geen canonical tags aan de pagina zijn toegevoegd kiest Google zelf welke pagina canonical is. Deze pagina wordt dan gecrawld, terwijl de andere pagina’s als duplicate URL’s gezien worden. Een canonical tag op de pagina geeft Google een aanwijzing over welke URL de belangrijkste versie van de pagina is.

Zelfverwijzende canonicals vs. canonicals die verwijzen naar andere pagina

De primaire pagina heeft altijd een zelfverwijzende canonical. Op alle andere varianten van dezelfde pagina wordt een canonical tag geplaatst die verwijst naar de primaire pagina.
Ook wanneer er geen sprake is van duplicate content bevatten pagina’s vaak een zelfverwijzende canonical. Zo krijgt Google het signaal dat de betreffende pagina de enige versie van de pagina is, en deze dus geïndexeerd moet worden.

Waar worden de canonical tags geïmplementeerd?

De canonical tags worden geïmplementeerd in de broncode van een webpagina, specifiek in de <head> sectie van de pagina. Voeg een <link> element aan de <head> sectie van een pagina en verwijs hierin naar de pagina zelf (bij zelfverwijzende canonicals) of naar de juiste variant van de pagina.

Voorbeeld van canonical tag implementatie

Stel dat er voor deze blog twee verschillende URL’s bestaan:

  • https://www.sdim.nl/helpcentrum/zoekmachine-optimalisatie-seo/wat-is-een-canonical-tag/
  • https://www.sdim.nl/helpcentrum/begrippenlijst/wat-is-een-canonical-tag/

Wanneer de URL https://www.sdim.nl/helpcentrum/begrippenlijst/wat-is-een-canonical-tag/ de primaire URL is, staat er in de code van deze pagina een zelfverwijzende canonical:
<link rel=”canonical” href=”https://www.sdim.nl/helpcentrum/begrippenlijst/wat-is-een-canonical-tag/” />.

Op de andere versie van deze pagina (https://www.sdim.nl/helpcentrum/zoekmachine-optimalisatie-seo/wat-is-een-canonical-tag/), wordt verwezen naar de primaire URL in de canonical tag:
<link rel=”canonical” href=”https://www.sdim.nl/helpcentrum/zoekmachine-optimalisatie-seo/wat-is-een-canonical-tag/” />.

Worden canonical tags altijd gerespecteerd door Google?

Canonical tags zijn een duidelijk signaal naar de zoekmachine over welke URL in de zoekresultaten zichtbaar moet zijn. Google kiest er soms echter voor om de canonical URL niet te accepteren en zelf te kiezen wat het beste resultaat is. Dit komt echter weinig voor. Gebruik de URL inspection tool in Google Search Console om te zien welke pagina Google als canonical ziet.

Neem contact met ons op voor meer informatie, een offerte op maat, of antwoorden op al uw online marketing vragen.

023 - 711 44 01 Neem contact op