FNV: De kracht van targeting & Facebook advertising

Case: Facebook Advertising bij FNV. 

Met meer dan 1 miljoen leden is FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging)
de grootste vakbond van Nederland. Voor haar leden onderhandelt FNV met
de overheid en werkgevers en sluit zij ieder jaar honderden cao’s af. Ze voert
campagnes op belangrijke thema’s en geeft gastlessen, visiebijeenkomsten en
kenniscolleges door het hele land.
Om de visie en strategie van FNV verder te ontwikkelen, wil FNV door middel
van het visietraject in contact komen met leden en niet-leden. Tijdens het
visietraject wordt er per thema op diverse onderwerpen gefocust, waaronder
inkomen, werk en sociaal domein. In het verleden is het lastig gebleken om
mensen te bereiken en ze te motiveren om naar een thematische bijeenkomst
te komen, vooral de doelgroep van mensen die geen lid zijn bleek lastig te
bereiken.
Om zowel leden als niet-leden te attenderen op bijeenkomsten over thema’s die
iedereen aangaan heeft FNV, in samenwerking met SDIM, een
speciale Facebook campagne ingericht. Er is immers uit onderzoek gebleken
dat de achterban van FNV veelvuldig gebruik maakt van Facebook.