Google Analytics Gebruikersbeheer

HomeBerichtenGoogle Analytics Gebruikersbeheer
Geplaatst 15 augustus 2013 - Geschreven door: Steven van Eck

Voorheen was het in Google Analytics enkel mogelijk om aan een e-mailadres gebruikersrechten of beheerdersrechten toe te wijzen. Een gebruiker had daarbij enkel het ‘alleen-lezen’ recht waarbij de toegang kon worden beperkt tot bepaalde profielen. Een gebruiker had niet de mogelijkheid om instellingen (zoals doelen en filters) te wijzigen. Een beheerder daartegenover heeft wel de mogelijkheid om instellingen aan te passen. Deze rechten zijn daarbij gelijk van kracht voor het gehele account. Tot op heden is het dan ook niet mogelijk geweest om een beheerder toe te wijzen aan een bepaalde property of profiel. Met de komst van de nieuwe gebruiksrechten in Google Analytics is onder meer deze functie mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn de soorten accountrechten die toegewezen kunnen worden aan een e-mailadres vergroot.

Nieuwe gebruikersrechten

De gebruikersrechten en de beheerdersrechten zijn vervangen met een viertal andere accountrechten. Het gaat hierbij om de rechten ‘Lezen en analyseren’, ‘Samenwerken’, ‘Bewerken’ en ‘Gebruikers beheren’.

Google Analytics - Beheersrechten op niveau

Lezen en analyseren:

Deze vorm van toegang is vergelijkbaar met de bekende gebruikersrechten. Een gebruiker heeft hierbij inzage in de Google Analytics data maar heeft niet de rechten om instellingen te wijzigen of om items te delen met andere gebruikers.

Samenwerken:

Zodra een gebruiker de rechten ‘Samenwerken’ heeft, kan deze naast de rechten van ‘Lezen en analyseren’ ook items delen met andere gebruikers binnen het desbetreffende profiel. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanmaken van gedeelde dashboards en gedeelde annotaties. Dit recht activeert ook het recht ‘Lezen en analyseren’.

Bewerken:

Met de rechten ‘Bewerken’ wordt het mogelijk gemaakt om instellingen te wijzigen binnen een bepaald account, property of profiel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wijzigen van account-instellingen, het aanmaken van doelen en profielen of het instellen van filters. Vergeleken met de bekende beheerdersrechten is het hierbij niet mogelijk om andere gebruikers toe te voegen of diens rechten aan te passen. Dit recht activeert ook de rechten ‘Lezen en analyseren’ en ‘Samenwerken’.

Gebruikers beheren:

De mogelijkheid om nieuwe gebruikers toe te voegen aan een acount, property of profiel of om de rechten van bepaalde gebruikers te wijzigen wordt met het recht ‘Gebruikers beheren’ mogelijk gemaakt. Dit recht kan geactiveerd worden zonder dat daarbij andere rechten actief worden gezet.

Rechten op accountniveau, propertyniveau en profielniveau

Naast de komst van de eerder genoemde rechten binnen Google Analytics, is het nu ook mogelijk om op verschillende lagen binnen het Google Analytics account deze rechten toe te wijzen aan gebruikers. De verschillende rechten kunnen daarbij op accountniveau, propertyniveau en profielniveau worden toegewezen. Met name de mogelijkheid om ‘beheerders’ toe te wijzen aan bepaalde properties of profielen is daarbij een zeer welkome functie. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om voor een property nieuwe profielen aan te maken of voor een profiel doelen en filters in te stellen zonder dat daarbij de beheerder toegang heeft tot andere profielen of properties binnen hetzelfde account.

Google Analytics - Beheersrechten

Meer weten?

Wil je meer weten over Google Analytics Gebruikersbeheer of kan je hier hulp bij gebruiken, neem dan contact op met onze experts via: contact@sdim.nl

Neem contact met ons op voor meer informatie, een offerte op maat, of antwoorden op al uw online marketing vragen.

023 - 711 44 01 Neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.