De gebruiker staat in het middelpunt in de nieuwste update van Google Analytics

HomeBerichtenDe gebruiker staat in het middelpunt in de nieuwste update van Google Analytics
Geplaatst 20 december 2017 - Geschreven door: Kjell de Raad

Google is al jaren bezig het web te ‘ordenen’ en inzichtelijk te maken. Ze geven u handvatten om websites te bouwen en te optimaliseren, ze (betaald en onbetaald) vindbaar en inzichtelijk te maken en nog zoveel meer. Dit allemaal met als doel om het voor de eindgebruiker van uw website makkelijker te maken. Dit geldt ook ook Google Analytics. Deze tool maakt inzichtelijk wat er allemaal op uw website gebeurt, waar de bezoekers vandaan komen en wie ze zijn. Vooral wie deze gebruikers zijn staat centraal in de laatste Google Analytics-update.

Doelgroep

In hun laatste update geeft Google aan dat zij in Google Analytics aanpassingen aan het doorvoeren zijn om ervoor te zorgen dat de ‘wie’ op uw website iets duidelijker naar voren komt. Eerder werden er al (bèta)rapporten geïntroduceerd om doelgroepen beter in te kunnen zien, waaronder het Lifetime Value-rapport (waarin u ziet wat een bezoeker u aan omzet heeft opgeleverd, in de tijd dat hij/zij klant is) en het Cohort Analysis-rapport (waarin groepen kunnen worden gemaakt van personen die in een bepaalde tijd een gespecificeerd doel behalen).

Nu heeft Google nog vier aanpassingen gemaakt in het tabblad Doelgroep, om additioneel inzicht te geven in uw doelgroep. Met dit inzicht kan de website-analyses en hun online aanwezigheid daaromheen specifiek op uw doelgroep worden aangepast om hen vervolgens  een nog betere gebruikerservaring te bieden. De nieuwe features zijn/komen zowel in Google Analytics 360 Suite als in de standaard Google Analytics Suite beschikbaar. 

De gebruiker staat centraal

Waar voorheen in de meeste standaardrapporten ‘Sessies’ de eerste metric was die u zag, heeft Google dit nu veranderd in ‘Gebruikers’. De focus van de rapporten verschuift hiermee van sessies naar gebruikers. En dat ziet u in alles terug. Kijkt u bijvoorbeeld naar ‘Taal’, dan ziet u niet langer het aandeel Nederlandstalige bezoeken/gegroepeerde interacties op uw site, maar het aantal Nederlandstalige bezoekers op uw site.

Met ‘Gebruikers’ als metric kunt u het engagement van bezoekers op uw website beter analyseren, met name voor de bezoekers die meerdere sessies op één dag hebben. Sessies schuiven simpelweg een stukje op, waardoor u in één oogopslag ziet of een groot gedeelte van de bezoekers meerdere malen per dag/week/maand op uw site komt. Houd hier natuurlijk rekening mee bij de data-analyse, om dit niet te verwarren met de sessies.

Google Analytics doelgroep

Staan uw rapporten nog niet in deze nieuwe vorm ingesteld? U kunt deze instelling ook handmatig aanpassen (naar de nieuwe staat of de oude) via Beheerder > Property > Property-instellingen > Gebruikersstatistiek inschakelen in rapporten, waarbij ‘Aan’ ervoor zorgt dat u de nieuwe weergave ziet.

Doelgroepenrapport

Doelgroepen aanmaken was al mogelijk, maar sinds kort is het makkelijker geworden om deze doelgroepen ook terug te zien en te analyseren in Google Analytics. Onder het rapport Doelgroepen kunt u nu een nieuw rapport vinden Doelgroepen (nieuw). Doelgroepen die u aanmaakt worden hier weergegeven. Let wel, de data worden niet met terugwerkende kracht weergegeven. Een doelgroep maakt u aan door via Beheerder te navigeren naar Property > Doelgroepdefinities > Doelgroepen.

Google Analtics Doelgroepen

Op deze manier kunt u gemakkelijk een doelgroep in elkaar zetten en kijken hoe deze groep presteert. Ook ziet u deze groepen onder elkaar, waardoor u de prestaties van een gebruikersgroep kunt zien ten opzichte van andere gebruikersgroepen. Om dit rapport te kunnen gebruiken moet u als beheerder het volgende doen. Ga naar Property-instellingen > Advertentiefuncties > Rapporten over demografische en interessecategorieën inschakelen en zet deze op ‘Aan’.

Lifetime value metric en dimensies

In het rapport ‘Gebruiksanalyse’ kon u eerder al op gebruikersniveau onder meer zien op welke momenten een gebruiker op uw website kwam, hoe lang elke sessie duurde en welk apparaat de bezoeker gebruikte. Sinds de laatste update worden ook nieuwe metrics en dimensies over de lifetime value van de bezoeker aan dit rapport toegevoegd. Zo ziet u nu hoeveel transacties en doelen een bezoeker heeft behaald over de gehele periode dat de cookie van de gebruiker actief is en ziet u wanneer deze doelen/transacties werden behaald.

Deze aanpassing maakt het dus nog makkelijker om heel specifiek een beeld te krijgen van bijvoorbeeld hoe vaak een bezoeker is langsgekomen op uw site voordat deze converteerde, of via welke verschillende kanalen uw bezoeker binnenkwam.

Google Analytics Doelgroepen

Conversiewaarschijnlijkheid

De laatste toevoeging/aanpassing die binnenkort in Google Analytics (bèta) wordt uitgerold is het rapport en de metric ‘Conversiewaarschijnlijkheid’. Dit nieuwe nieuw rapport komt te hangen onder Doelgroepen > Gedrag. De nieuwe metric wordt waarschijnlijk weergegeven als ‘Gemiddelde conversiewaarschijnlijkheid’ (de Nederlandse benaming is nog niet te zien). In dit rapport kunt u ten aanzien van al uw gebruikers zien wat de waarschijnlijkheid is dat iemand converteert binnen 30 dagen.

Google Analytics gebruikt machine learning om op grond van transacties uit het verleden te berekenen wat de waarschijnlijkheid is dat een gebruiker converteert. Zo kunt u bijvoorbeeld een overzicht zien van een doelgroep en hoeveel mensen in deze groep waarschijnlijk converteren binnen 30 dagen. Vervolgens kunt u een remarketinglijst maken en deze bijvoorbeeld in Ads gebruiken om deze doelgroep te targeten. De conversiewaarschijnlijkheid wordt weergegeven op een schaal van 1 tot 100, waarbij 1 het minst waarschijnlijk is dat deze groep iets koopt. Bij een 0 wordt de metric nog niet berekend.

Houd er rekening mee dat de data een vertraging hebben van 24 uur. Om het ‘Conversiewaarschijnlijkheid’ rapport te kunnen gebruiken moet e-commerce zijn ingesteld en is er een minimum van 1.000 transacties per maand nodig. Als deze 1.000 e-commercetransacties zijn behaald heeft Analytics 30 dagen nodig om deze data te verwerken in het rapport.

Google Analytics doelgroepen conversion probability

Leer uw doelgroep beter kennen

SDIM is enthousiast over deze Google Analytics-update. De vier nieuwe toepassingen geven een beter beeld van websitegebruikers en stellen bedrijven in staat om hun doelgroep beter te begrijpen en met dit inzicht hun gebruikers tegemoet te komen. Bijvoorbeeld door uw website aan te passen om hen zo een nog betere gebruikerservaring te bieden

Heeft u een vraag of opmerking over deze laatste Google Analytics-update? Of kunt u wel wat hulp gebruiken bij het inrichten en analyseren van uw Google Analytics-rapportages? Neem dan contact op met de specialisten van SDIM.

 

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

Neem contact met ons op voor meer informatie, een offerte op maat, of antwoorden op al uw online marketing vragen.

023 - 711 44 01 Neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.