Het belang van juridisch advies voor online marketing

Online Marketing en AVG

Een online marketingbureau en een juridisch adviesbureau lijken op het eerste gezicht twee verschillende dingen. Toch werken deze twee regelmatig samen. De toename van data- en privacy-issues online zorgt er voor dat een online marketing aanpak ook een juridisch advies component bevat. Hoe dat werkt leest u hier.

HomeBerichtenOnline Marketing en AVG
Geplaatst 6 mei 2020 - Geschreven door: Pieter Borst

Online en Legal

Bedrijven die online opereren hebben standaard een aantal juridische documenten nodig, die dikwijls op de website terug te vinden zijn. Denk daarbij aan:

  • algemene voorwaarden;
  • privacyverklaring;
  • disclaimer;
  • cookiebeleid.

Deze documenten zijn onmisbaar en hebben elk een eigen doel.

De algemene voorwaarden zijn als het ware de spelregels van een bedrijf. Hierin staat bepaald wat het bedrijf belangrijk vind en wordt aansprakelijkheid uitgesloten.

Met de privacyverklaring conformeer je je als bedrijf aan de geldige privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is op 25 mei 2018 in werking getreden en heeft grote gevolgen gehad met betrekking tot gegevensverwerking van bedrijven. Ook bestaan er grote gevolgen als een bedrijf zich niet houdt aan de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens kan een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro, of 4% van de wereldwijde omzet. Daarom is een juridisch sluitende privacyverklaring onmisbaar.

De disclaimer sluit, net als de algemene voorwaarden, aansprakelijkheid uit. Ook deelt de disclaimer bezoekers van de website mee dat er geen rechten aan de website kunnen worden ontleend. Dit kan van toepassing zijn als er verkeerde bedragen op de website staan, of verkeerde tekst.

Buiten het opstellen van de eerder genoemde documenten is een cookieverklaring ook van belang. De cookiewet bestaat uit 1 artikel. Het is daarom nog een redelijk grijs gebied en er zijn weinig uitspraken over te vinden. Wel is het van belang om de cookies die gebruikt worden zo uitgebreid mogelijk te behandelen en de doelen van de cookies te benoemen. Dit ter voorkoming van latere problemen of onduidelijkheden.

Het belang van een samenwerking tussen een online marketingbureau en een juridisch adviesbureau

Maar waarom is de samenwerking tussen een online marketingbureau en een juridisch adviesbureau nou eigenlijk nodig?

Dat heeft vooral te maken met de AVG. Online marketingbureaus werken samen met veel verschillende bedrijven die allemaal hun eigen diensten aanbieden. De verwerking van persoonsgegevens moet zo transparant mogelijk plaatsvinden en de gegevens die verzameld worden moeten vermeld staan in de privacyverklaring van het bedrijf.

Het succes van online marketing campagnes valt en staat met het gebruik van data. Het is dus van belang dat er gewerkt wordt met een sluitende privacyverklaring waarin precies staat beschreven welke gegevens wel (en welke niet) worden verzameld. De AVG is voor velen moeilijk te begrijpen en vaak wordt er een onduidelijke indicatie gegeven van wat nodig is, om eraan te voldoen. De literatuur achter de AVG is van doorslaggevend belang om tot een juridisch sluitend document te komen. Lang niet iedereen kent die literatuur.

Daar komt de jurist

De samenwerking komt hier in het spel. Een juridisch bureau dat zich specialiseert in deze documenten, kan deze sluitend opstellen. Voor zowel het online marketingbureau als hun opdrachtgevers. Op die manier worden er sluitende juridische documenten geleverd en hoeft de klant niet zelf op zoek naar een jurist.

Een goed voorbeeld is de verwerkersovereenkomst. Online marketingbureaus werken met enorme hoeveelheden (persoons)gegevens. Een verwerkingsovereenkomst is dan een belangrijk document. Hierin wordt opgenomen dat je als derde partij persoonsgegevens krijgt doorgestuurd, maar ze niet anders gebruikt dan het doel van de overeenkomst na te komen. Zo werk je geheel in lijn met de AVG en andere privacywetgeving.

Datzelfde geldt voor cookiemeldingen, disclaimers en algemene voorwaarden. Ook die zijn onmisbaar en moeten conform regelgeving worden opgesteld en op de website geplaatst. Ook hier gaan online marketing en juridisch advies samen op.

Goedkoop is duurkoop

Goedkoop is duurkoop als het aankomt op de juridische documenten. Bedenk dit voordat u een privacyverklaring of algemene voorwaarden van het internet afhaalt. Het kan later problemen opleveren in plaats van oplossingen bieden. Het ‘kopieer en plak van je concurrent’ advies zorgt voor documenten die niet conform de eigen bedrijfsvoering zijn.

Heeft u nog geen juridische documenten op de website staan? Wilt u een update voor deze documenten? Of een check, of de documenten nog voldoen aan de wet en regelgeving van nu? Neem dan vrijblijvend contact op.

Neem contact met ons op voor meer informatie, een offerte op maat, of antwoorden op al uw online marketing vragen.

023 - 711 44 01 Neem contact op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.