Strategie & Consultancy

Google / Doubleclick Ad Planner of STIR

HomeHelpcentrumOnline marketing strategieGoogle / Doubleclick Ad Planner of STIR

Waarom deze informatie op een zoekmachine marketing website? Simpel: omdat Google Adplanner een nieuwe tool van Google is en dus per definitie interessant. Het hoe en waarom leest u hierna.

Speciaal voor (online-) mediaplanners heeft Google een media planning tool ontwikkeld. Het doel: online advertising mogelijkheden identificeren op basis van bereik en geografische en/of demografische doelgroep kenmerken.

STIR is het Nederlandse website bereiksonderzoek vergelijkbaar met de “kijk- en luister cijfers” voor radio en televisie, uitgevoerd door de Stichting Internet Reclame (STIR)

Kosten

In tegenstelling tot de mediaplanning tools die werken op basis van STIR data, is de Google Ad Planner tool gratis. Daarnaast moeten websites zich aanmelden en betalen voor deelname in het STIR onderzoek. Google levert de cijfers gewoon. De betere mediabureau’s hebben toegang tot STIR data en zullen daar zeker uren voor factureren. MKB-ers zullen het dus meestal met Google’s tool moeten stellen.

Functionaliteit

STIR wint het hier van Google Ad Planner. De diepte waarmee via STIR-based planningstools kan worden gesegmenteerd op doelgroepen is ruim groter dan die van Google Ad Planner. Daar staat tegenover dat de de op STIR-data gebaseerde planningstools vele malen complexer zijn.

Welke websites zijn aangesloten?

Daar waar STIR data verzameld van alle Nederlandse websites die zijn aangesloten bij STIR, doet Google dat geaggregeerd voor alle websites die voldoende volume hebben.

Concurrentieanalyse

Hoewel Google Ad Planner hier niet primair voor bedoeld is, kunnen bedrijven de data prima gebruiken voor hun concurentieonderzoek. De bereikcijfers van bijna alle websites zijn beschikbaar! Niet alleen de grote commerciele websites zoals bij STIR.

Betrouwbaarheid van de data

STIR verzamelt data via een omvangrijk geselecteerd, representatief deelnemers panel. Hoewel omvangrijk is dit panel onvoldoende groot om website bereik voor kleinere websites accuraat te meten. Websites die hier tegenaan lopen zijn bijvoorbeeld zeer specialistische niche informatie sites met < 20.000 unieke bezoekers per maand. Deze websites zijn voor sommige adverteerders zeer relevant, echter kunnen niet goed worden gepland via de STIR tools.

Voor de grotere websites geldt echter dat de bereikscijfers uit STIR accurater lijken dan die uit Google Ad Planner. SDIM heeft meerdere vergelijkingen uitgevoerd van de bezoekstatistieken uit Google Analytics met Google Ad Planner. Daaruit blijkt (meetverschillen meegenomen) dat de Google Ad Planner data tot een factor 5 afwijken.

Verhoudingsgewijs lijken de data echter wel aardig te kloppen. Google Ad Planner zit structureel te hoog voor kleinere websites.

Gebruikt Google Ad Planner Google Analytics data?

Hoewel dit zeer waarschijnlijk lijkt, spreekt de data dat tegen. Waarom zouden websites die wel gebruik maken van Google Analytics toch structureel meer bereik via Google Ad Planner gerapporteerd krijgen. Het lijkt er sterk op dat Google toch echt geaggregeerde data uit o.a. cookies gebruikt. Wellicht hooguit gecombineerd met Google Analytics data.

Wat is dan het nut van Doubleclick / Google Ad Planner?

 • Meer websites worden gemeten, dus een prima toevoeging voor een mediaplan
 • Geschikt voor niche doelgroep campagne planning
 • Gratis en simpel te gebruiken, zonder training
 • Toevoeging op STIR bereiksdata
 • Geschikt voor website concurrentie analyse
 • Hoewel de absolute bereikscijfers (nog) niet goed kloppen, werkt relatieve vergelijking prima
 • Vooral geschikt voor (niche-) site-selectie, maar minder voor inkoopvolume bepaling.

Het antwoord van een anonieme, maar alom gerespecteerde online media strateeg bij een groot media bureau:

Q: Gebruik je Google Ad Planner?

A: Nee (alleen om kennis op te doen van markt)

Q: Vormt Google Ad Planner een bedreiging voor STIR? En waarom?

A: Nee, nog niet, want de data is een inschatting: “All traffic statistics are estimates.”

Meer hulp, of vragen?

Uiteraard gebruikt SDIM de Google Insights For Search-data ook om de vindbaarheid van websites nog verder te optimaliseren. Laat u adviseren.

SDIM verzorgt operationele uitvoering van:

 • Google Ads campagnes;
 • Google Analytics;
 • Website conversie optimalisatie advies & testing;
 • Zoekmachine optimalisatie advies.

Neemt u svp contact op voor meer informatie. We helpen u graag met concreet & vrijblijvend advies.

Neem contact met ons op voor meer informatie, een offerte op maat, of antwoorden op al uw online marketing vragen.

023 - 711 44 01 Neem contact op