De Ontwikkelingen op AI-gebied in juni

De ontwikkelingen in AI gaan razendsnel. Daarom heeft SDIM een aantal interessante ontwikkelingen op een rij gezet.

HomeBerichtenDe Ontwikkelingen op AI-gebied in juni
Geplaatst 12 juli 2023 - Geschreven door: Gwoon Sun Lai

De ChatGPT app voor iOS heeft een update gekregen

ChatGPT is voor velen geen onbekende chatbot meer. Deze chatbot heeft ook een iOS app die in mei dit jaar werd gelanceerd. Deze app heeft nu de mogelijkheid gekregen om ook met Bing te zoeken. Dit betekent dat ChatGPT gebruik kan maken van actuele(re) data van het internet en daarmee niet meer beperkt is tot de trainingsdata van september 2021. 

Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken is het nodig om:

 1. ChatGPT Plus abonnee te zijn
 2. de functie: “Browse with Bing” te activeren
 3. en uiteraard, de iOS app voor ChatGPT geïnstalleerd te hebben

Overheden en bedrijven worstelen met AI

Het Amerikaans Congres staat gebruik van ChatGPT beperkt toe

Het gebruik van ChatGPT heeft natuurlijk een enorme vlucht genomen. Bedrijven en overheden worstelen met regelgeving. Grote bedrijven, zoals Apple, Samsung en Verizon hebben medewerkers verboden om ChatGPT te gebruiken uit angst dat er vertrouwelijke data wordt gelekt. Deze angst is natuurlijk niet ongegrond, omdat in maart een bug werd gevonden waarmee data van andere gebruikers kon worden ingezien.

Het Amerikaans Congres heeft nu de volgende spelregels vastgesteld:

 • alleen ChatGPT (en geen andere chatbots) mag worden gebruikt. En dan specifiek alleen ChatGPT Plus, vanwege de aanvullende privacy opties
 • de chat history moet uit staan
 • medewerkers mogen alleen ChatGPT voor onderzoeksdoeleinden gebruiken en de input aan ChatGPT mag alleen informatie bevatten dat reeds openbaar is

EU ArtificiaI Intelligence Act

Niet alleen bedrijven, maar ook overheden worstelen met de vraag hoe er met AI moet worden omgegaan. ChatGPT was tijdelijk in Italië verboden, omdat OpenAI gebruikersdata van Italiaanse burgers op een manier verwerkte die niet in lijn lag met de GDPR. Nu OpenAI Italiaanse gebruikers beter informeert over hoe hun data wordt gebruikt en een leeftijdsverificatie heeft toegevoegd, is ChatGPT weer toegestaan. Ook in Frankrijk en Nederland zijn er zorgen en lopen er onderzoeken van privacytoezichthouders.

Afgelopen maand heeft het Europese Parlement ingestemd met de invoering van AI-wetgeving. Naar verwachting zal dit op zijn vroegst in 2026 pas van kracht worden. Een aantal highlights van deze wetgeving zijn dat:

 • de risico’s van het gebruik van AI worden geclassificeerd in niveaus: onacceptabel, hoog, beperkt en minimaal / geen risico
 • afhankelijk van het risiconiveau gelden bijbehorende regels. AI-systemen met een onacceptabel risiconiveau zijn verboden, terwijl AI-systemen met een ‘hoog risico’ onder strenge voorwaarden toegestaan zijn. AI-systemen met een beperkt of minimale risico’s mogen worden ingezet als zij voldoen aan transparantie-vereisten
 • ontwikkelaars van large-language-modellen / generative AI moeten voldoen aan eisen rondom transparantie, zoals: aangeven welke content met AI is ontwikkeld en dat AI-modellen met veiligheidsmaatregelen worden voorzien, zodat er geen illegale content of content wordt gegenereerd waarop auteursrecht rust
 • boetes voor het overtreden van de AI-wetgeving kunnen oplopen tot € 30 miljoen of 6% van de wereldwijde omzet

Google’s Bard uitgesteld, vanwege zorgen om privacy

Google’s alternatief voor ChatGPT – Bard werd in maart dit jaar gelanceerd in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Het plan was om Bard afgelopen maand verder beschikbaar te stellen in de Europese Unie. Daar heeft de Ierse privacytoezichthouder een stokje voor gestoken. Volgens de toezichthouder is er vanuit Google onvoldoende informatie gegeven hoe de privacy van gebruikers wordt gewaarborgd.

Werkt Meta aan een taalmodel voor commerciële doeleinden?

Meta houdt zich, net als Google en OpenAI, al enige tijd bezig met large language modellen, genaamd LLaMA (Large Language Model Meta AI). In februari dit jaar heeft Meta een verzameling modellen beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Deze modellen zijn een stuk kleiner dan reguliere taalmodellen. Hierdoor is er minder rekenkracht nodig wat hen beter geschikt maakt voor onderzoeksdoeleinden. Verder heeft Meta ook de “weights” vrijgegeven, waardoor developers de modellen kunnen aanpassen. Volgens bronnen dicht bij Meta zou Meta nu werken aan een model dat bedrijven kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden. 

OpenAI lanceert nieuwe features en verlaagt prijzen

Afgelopen maand heeft OpenAI de volgende updates gelanceerd:

 • “function calling”: hiermee kunnen gebruikers met natuurlijke taal functies in tools van derden aanroepen. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk dat chatbots vragen beantwoorden door externe tools (bijvoorbeeld data over het weer) aan te roepen 
 • GPT-3.5 kan meer tokens voor context aan voor input

Daarnaast zijn er prijsverlagingen doorgevoerd:

 • een verlaging van 75% op het text-embedding-ada-002 model
 • het chatmodel gpt-3.5-turbo heeft een prijsverlaging van 25%

Neem contact met ons op voor meer informatie, een offerte op maat, of antwoorden op al uw online marketing vragen.

023 - 711 44 01 Neem contact op