Boldking

Begin 2018 heeft Boldking haar Nederlandse en Engelstalige SEA campagnes ondergebracht bij SDIM. Nadat de campagnes eerst grondig zijn geherstructureerd heeft nauwkeurig en continue campagnebeheer er voor gezorgd dat de omzet uit SEA fors gestegen is, binnen de afgesproken CPA doelstelling. Die succesvolle aanpak is inmiddels ook ingezet voor andere internationale  campagnes in het Spaans, Duits en Italiaans.

Naast SEA optimalisatie is SDIM tevens digital marketing sparringspartner voor online marketing, van SEO tot video advertising en social media tot het kiezen van juiste Data Management Platform (DMP), danwel Customer Data Platform(CDP).