EZbook.nl

Ezbook maakt boekmaken mogelijk voor iedereen. Of het nu gaat om de kwaliteit van het papier, het materiaal en het gevoel van de omslag, of het formaat van het boek, bij Ezbook.nl zijn er talloze mogelijkheden om zelf een eigen boek drukklaar te maken.

Waarom SDIM

  • Klantrelatie gemiddeld 5,5 jaar
  • Data-driven & resultaatgericht
  • Heldere taal, no nonsense
  • Loyale partner voor de lange termijn
  • Transparante pricing
  • Hoog kennisniveau
HomeReferentiesEZbook.nl

SDIM werkt al ruim 10 jaar voor Ezbook.nl om te ontzorgen op het gebied van online marketing.

 

“SDIM is een sterke organisatie met een hoge kennisgraad. Het team werkt snel, accuraat en professioneel. Daar waar nodig kan ik terecht voor overleg, en ik heb 100% vertrouwen in de campagnes. Makkelijker kan niet. Ik heb dan ook al meerdere bedrijven aangebracht bij SDIM.”

 

Mark Deeleman
Eigenaar EZbook.nl

Nieuwsgierig geworden?

Voor EZbook.nl heeft SDIM de volgende diensten verleend