Adverteren op vergelijkingssites en shoppingsites

Het belang van productadvertising op vergelijkingsites zoals beslist.nl, kieskeurig.nl, maar zeker ook Google Shopping groeit. Hetzelfde geldt voor shoppingsites als Bol.com, Amazon, Marktplaats, Fashionchick, etc. De keuze is groot en ze zijn voor alle webshops interessant omdat de bezoeker een koopintentie heeft en specifiek producten met elkaar kan vergelijken. Geautomatiseerde, optimale, integratie van uw producten op deze platformen levert simpelweg -veel- extra omzet op!

Producten adverteren via vergelijkingsites?

De vergelijkingssites zijn feitelijk een samenvoeging van het productaanbod vele webshops waar de vergelijkingssite de producten op een rijtje zet en het resultaat aan de gebruiker toont. Een webshop kan zichtbaar worden op zo’n platform door producten te uploaden. Dat kan handmatig, maar in veruit de meeste gevallen is een productfeed beter en veel minder arbeidsintensief. De eisen aan de productfeed verschillen per platform. SDIM adviseert allereerst bij de keuze voor de verschillende platformen en sites en maakt dan de productfeeds op maat elke de individuele vergelijkingssite of shopping platform.

Maximaal resultaat adverteren op vergelijkingsites

De meeste vergelijkingssites werken op basis van CPC (cost per click) of CPS (cost per sale). Veelal is dit tarief ook nog eens variabel.  Dit veilingsysteem kent u al  van AdWords en Google Shopping. SDIM is gespecialiseerd in doelgericht en rendabel online resultaat:

  • Duidelijke strategie bij de keuze voor platformen, uiteraard op basis van beschikbare benchmarks en cases. Vraag ernaar!
  • Bidmanagement: betaal het juiste bedrag per product, platform, categorie etc. op basis van uw omzet
  • Feedoptimalisatie: het optimaliseren van feeds per platform
  • Het tonen van de juiste producten, met de hoogste verkoopkans
  • Optimaliseren van het productaanbod per platform, op basis van gerealiseerde verkoop-data
  • Optimalisatie niet alleen op aantal verkopen, maar ook omzet, of zelfs marge(!)
  • Koppeling verkoopdata met Google Analytics
  • Conversieattributie: Betaal niet teveel, of dubbel!

Garantie

SDIM garandeert u maximaal resultaat en dat de kosten van alle online advertising nooit meer bedragen dan een vooraf vastgesteld maximum percentage van uw verkopen, omzet of marge! Als u meer, en rendabel, resultaat uit vergelijkingssites wil of advies over welk platform het meest geschikt is voor uw webshop neem dan vrijblijvend contact op. De specialisten van SDIM helpen graag, vooraf, kosteloos met gedegen advies.