Whitepaper Online Advertising 2020

In de whitepaper ‘Online advertising 2020’ (geschreven in 2016 – red.) werd stilgestaan bij de belangrijkste factoren waar adverteerders rekening mee moeten houden om het contact met de consument in de aankomende jaren niet te verliezen. Want: “If you do not think about the future, you cannot have one.” (John Galsworthy)

Waarom SDIM

  • Klantrelatie gemiddeld 5,5 jaar
  • Data-driven & resultaatgericht
  • Heldere taal, no nonsense
  • Loyale partner voor de lange termijn
  • Transparante pricing
  • Hoog kennisniveau
HomeWhitepapersWhitepaper Online Advertising 2020

Smart devices en andere innovaties

De toename van het gebruik van mobiele devices en de komst van technologische innovaties als bijvoorbeeld smartwatches verandert de manier waarop consumenten content tot zich nemen. En daarmee automatisch ook de manier waarop bedrijven adverteren. De wijze waarop media zal worden ingekocht, budgetten die hiermee gemoeid zijn en de communicatiekanalen die worden ingezet, zullen zich moeten aanpassen aan de veranderende behoeftes en levensstijl van de consument.

 

Download pdf