Whitepaper Online Advertising 2020

De toename van het gebruik van mobiele devices en de komst van technologische innovaties als bijvoorbeeld smartwatches verandert de manier waarop consumenten content tot zich nemen. En daarmee automatisch ook de manier waarop bedrijven adverteren. De wijze waarop media zal worden ingekocht, budgetten die hiermee gemoeid zijn en de communicatiekanalen die worden ingezet, zullen zich moeten aanpassen aan de veranderende behoeftes en levensstijl van de consument.

In de whitepaper ‘Online advertising 2020’ staan wij stil bij de belangrijkste factoren waar adverteerders rekening mee moeten houden om het contact met de consument in de aankomende vijf jaar niet te verliezen. Want: “If you do not think about the future, you cannot have one.” (John Galsworthy)