Binnen SDIM staat continue ontwikkeling centraal. Dit doen we d.m.v. een uitgebreid intern algemeen opleidingsprogramma, aangevuld met afdelingsspecifieke opleidingen en eventuele externe opleidingen/trainingen. Om ons opleidingsprogramma verder te professionaliseren ga jij vanuit de SDIM strategie de vertaalslag maken naar een duurzaam en toekomstgericht opleidingsbeleid. Je hebt een duidelijke visie waar het beleid aan moet voldoen en hoe je dit gaat neerzetten binnen SDIM.

Je bent verantwoordelijk voor het gehele opleidingsbeleid van alle afdelingen binnen SDIM op strategisch, coördinerend en operationeel vlak en je werkt hiervoor nauw samen met HR en verschillende collega’s die zich bezighouden met de inhoud en planning van afdeling specifieke opleidingen. Naast het inventariseren van de leerbehoeften op individueel niveau en SDIM breed op de verschillende ervaringsniveaus, vertaal je deze naar concrete leerlijnen en curriculum inclusief geschikte leervorm(en).

Hier betrek je uiteraard de verschillende stakeholders bij, maar jij zorgt voor de strategische aanpak,  behoud het overzicht en zorgt voor de coördinatie en uitvoering. Ook ga je ook aan de slag met het SDIM traineeship programma. Om het succes en de kwaliteit van ons opleidingsbeleid te borgen stel je learning KPI’s op, breng je het rendement van onze leer- en ontwikkelprogramma’s in kaart en zorg je voor een goede aansluiting van het opleidingsbeleid met het talent development programma vanuit HR. Verder onderhoud je ook contact met externe leveranciers, zorg je voor de inkoop van opleidingen en voor het optimaal inzetten van bestaande en/of nieuwe tools.

  • Professionaliseren van het strategisch en duurzaam opleidingsbeleid;
  • Optimaliseren en uitbouwen van onze opleidingsprogramma’s;
  • Coördineren en uitvoeren van de daaruit voortkomende acties en werkzaamheden;
  • Proactief adviseren van en samenwerken met stakeholders t.b.v. het leer- en ontwikkelvraagstukken en het doorontwikkelen van het curriculum;
  • Opzetten van een Traineeship programma;
  • Reporten en inzichtelijk maken van Learning Metrics en het evalueren en bijstellen van het opleidingsbeleid;
  • Inkopen van externe opleidingen, het bewaken van de kwaliteit en contractbeheer van de opleidingen.